top of page

Bez tytułu/ Transformacje

Transformacje to obiekt artystyczny w którym 4 krosna naciągnięte zostały białym papierem i poddane procesowi nakłucia, 30/30cm, 2007r.

 

Odnosi się do tematu zmiany w sposób dużo bardziej logiczny niż w przypadku pozostałych prac. Jest to rodzaj surowej obserwacji i próby uchwycenia zmian w rozumowym ciągu następstw. Od pojedynczego nakłucia utrwalonego na jednym z krosien po coraz bardziej intensywne i agresywne działanie angażujące większą powierzchnię.

bottom of page