top of page

Cracks

Cykl prac będący próbą odtworzenia przeszłości, gdzie uchyłki i zniszczenia stanowią wstydliwie ukrywany znaku naszej tożsamości.

Podniszczone obiekty to coś więcej niż tylko relikt przeszłości, zawierają one pokłady zapomnianych wspomnień, które pragniemy odzyskać i za wszelką cenę odtworzyć. „Będąc dzieckiem rozkładałam na części przedmioty, po czym próbowałam je złożyć, z różnym często zaskakującym skutkiem”. W tej pracy jest podobnie.

Poczucie bezsilności, które towarzyszyło mi w przeszłości, pojawia się i tutaj dając w rezultacie niepewny zarys tego co było i co nadejdzie. Nie da się cofnąć przeżyć, doświadczeń czy emocji, a każda próba scalenia pozostawia blizny, swoiste protezy, świadczące o autentyczności przeżyć. Wykreowana rzeczywistość to sztuka pełna luk, których prześwity starają się wypełnić wyblakłe zarysy przeszłości.

bottom of page